Lepo je biti FLEGMA
Piši nam Facebook

FLEGMA - naložbeno življenjsko zavarovanje

FLEGMA je naložbeno življensko zavarovanje, ki nas razbremeni skrbi in istočasno plemeniti naše premoženje. Glede na vaš določen cilj (ustrezna pokojnina, stanovanje,…) prihranki avtomatsko prehajajo med različnimi naložbami, ki zagotavljajo optimalne donose ob ustrezni varnosti vaše naložbe.

FLEGMA omogoča:

 • brezskrbno varčevanje za pokojnino ali druge dolgoročne cilje
 • finančno varnost za vas in vaše bližnje v primeru nezgode, bolezni ali smrti
 • optimalne donose ob stalnem prilagajanju naložb razmeram na trgu
 • prilagajanje vašim potrebam v različnih življenskih obdobjih
 • možnost samostojne izbire naložbene politike (FLEGMA po meri)
 • možnost delnih izplačil in predujma
 • po 10. letih dohodek iz naložbenega zavarovanja ni obdavčen
 • v času trajanja zavarovanja ste življenjsko zavarovani za primer smrti in lahko izberete tudi dodatna zavarovanja
 • možnost prehajanja med naložbenimi portfelji brez plačila davka zaradi prodaje.
Enostavno
Brezskrbno
Stabilno

Vprašanja in odgovori

Zakaj potrebujem naložbeno življenjsko zavarovanje?

Vsi imamo cilje in načrte, za katere potrebujemo denarna sredstva, da jih uresničimo. Zato je pametno, da vsak mesec del prihodkov namenimo naložbenem varčevanju. Ker je življenje nepredvidljivo, je odgovorno tudi, da se življenjsko zavarujemo. Prav to dvoje združuje naložbeno življenjsko zavarovanje Flegma. Flegma tako hkrati pomeni brezskrbnost, saj lahko plemenitenje vaših prihrankov v celoti prepustite strokovnjakom, varnost vaše družine, tudi če se vam kaj nepričakovanega pripeti.

Varčujem že z depoziti na svoji banki. Življenjsko zavarovanje lahko sklenem ločeno. Zakaj bi potreboval Flegmo?

Depoziti so relativno varna naložba, a imajo zelo omejene donose. Če boste vključeni v Flegmo, bodo vaši prihranki porazdeljeni v sklade, ki so najbolj primerni vaši starosti in življenjski situaciji. Z aktivnim upravljanjem premoženja med skladi lahko pri dolgoročnem varčevanju pričakujete višje donose. Poleg možnosti doseganja višjih donosov kot na banki, boste hkrati še življenjsko zavarovani.

Kako tvegane so naložbe v okviru Flegme?

Kot življenje samo, tudi vsaka naložba vsebuje določeno tveganje. Naši strokovnjaki s prilagajanjem sestave porfelja poskrbijo, da sta donos in varnost naložb primerna za vašo starost in življenjsko situacijo. Poenostavljeno povedano, starejši kot boste oz. bolj kot se boste približevali svojemu naložbenemu cilju, bolj bodo naložbe v vaši Flegmi postajale varne.

Kaj pomeni »avtopilot« in ali mu lahko zaupam?

»Avtomatizem« se nanaša na to, da vam ni treba skrbeti in se obremenjevati s sestavo naložbenega portfelja. Izberete lahko enega izmed treh naložbenih ciljev, za aktivno upravljanje pa poskrbijo naši izkušeni strokovnjaki. Z aktivnim upravljanjem se strokovnjaki odzivajo na spremembe na trgu in tako skrbijo za ustvarjanje najboljšega donosa.

Kaj storiti po koncu dobe vplačevanja premij?

Ob koncu varčevalne dobe lahko:

 • zahtevate izplačilo premoženja (enkratno ali v obliki rente)
 • pustite enote premoženja na osebnem računu
 • nadaljujete z izrednimi plačili
 • prenesete sredstva v druge naložbe

Kaj se zgodi, če si premislim in prekinem s Flegmo?

Odkup je pri obročnem plačilu premij možen po vplačanih dveh letnih premijah in po preteku dveh let ali v prvem letu pri enkratni premiji. V času trajanja pogodbe lahko po dveh letih zaprosite tudi za izplačilo predujma. V primeru, da je bilo varčevanje sklenjeno v enkratnem znesku, se lahko predujem izplača že v prvem letu.

 • pri obročnem plačevanju do 80 % vrednosti premoženja na osebnem računu
 • pri enkratni premiji do 70 % vrednosti premoženja na osebnem računu

Preostala vrednost premoženja police je lahko najmanj 400 EUR.

Kako se odločim za višino mesečnih vplačil in trajanje zavarovanja?

Ker na primerno višino mesečnih vplačil in dobo varčevanja vpliva veliko dejavnikov, vam priporočamo, da se osebno oglasite pri našem svetovalcu - v poslovalnicah Alte in Generali. Na voljo smo vam tudi na telefonski številki 080 30 27 in elektronski pošti info@flegma.si.

Lepo je biti FLEGMA.