Lepo je biti FLEGMA
Piši nam Facebook


Drzno FLEGMA (15-35 let)*

Drzno FLEGMA je primeren za vse, ki želijo dolgoročno udeležbo pri nadpovprečno visokih donosih ob drznejši stopnji tveganja oz. je pred vami še dolgo obdobje do upokojitve. Naložbena politika je usmerjena v razvijajoče trge in trge v razvoju, ki nudijo visoke potenciale rasti ob ustrezni stopnji tveganja.

Ciljna struktura:

Drzno
* Navedena starost predstavlja vstopno starost ali prehode med portfelji pri Flegma penziji.

Struktura naložb na dan 30.04.2018

Sklad Delež
Alta Asia29,61 %
Alta Global Emerging49,30 %
Alta Global9,74 %
Alta High Yield Bond9,67 %
DENARNA SREDSTVA1,68 %

Vrednost enote premoženja (VEP) na dan 30.04.2018:

1,2856 EUR