FLEGMA naložbeno življenjsko zavarovanje

FLEGMA

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Postani FLEGMA

Breskrbno, sproščeno in odgovorno v prihodnost.

FLEGMA

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Breskrbno, sproščeno in odgovorno v prihodnost.

Zakaj FLEGMA?

Si želite zagotoviti ustrezno višino pokojnine, kupiti stanovanje ali zbrati finančna sredstva za izpolnitev drugih velikih ciljev?

Z naložbenim življenjskim zavarovanjem FLEGMA lahko to dosežemo hitreje in preprosteje. Vsi imamo cilje in načrte, za katere potrebujemo denarna sredstva. In ker je življenje lahko nepredvidljivo, je pomembno, da se ustrezno zavarujemo. To dvoje združuje naložbeno življenjsko zavarovanje FLEGMA. Hkrati nas razbremeni skrbi in poskrbi za plemenitenje našega premoženja.

Glede na cilj, ki ga izberemo, naši prihranki avtomatsko prehajajo med različnimi naložbami in nam tako zagotavljajo optimalne donose ob ustrezni varnosti naložbe.

Dokumenti s ključnimi informacijami

Preberite več

FLEGMA omogoča

Brezskrbno varčevanje

Brezskrbno varčevanje. Za pokojnino ali druge dolgoročne cilje.

Finančna varnost

Finančno varnost. Za vas in vaše bližnje v primeru nezgode, bolezni ali smrti.

Optimizalne donose
Optimalne donose. Ob stalnem prilagajanju naložb in razmeram na trgu.
Prilagajanje vašim potrebam
Prilagajanje vašim potrebam. Glede na različna življenjska obdobja.
Možnost samostojne izbire
Samostojno izbiro naložbene politike. S programom FLEGMA po meri.
Možnost delnih izplačil
Možnost delnih izplačil in predujma. V primeru, da sredstva potrebujete še pred zaključkom varčevanja.
Brez obdavčitvije
Dolgoročne koristi. Po desetih letih dohodek iz naložbenega zavarovanja ni obdavčen.
Zavarovani v primerih smrti
Varnost. V času trajanja varčevanja ste življenjsko zavarovani za primer smrti, lahko pa izberete tudi dodatna zavarovanja.
Pogosta vprašanja

Štirje koraki FLEGME

FLEGMA penzija - varčevanje za pokojnino, glede na vašo starost

Glede na vašo starost in želeno višino zavarovalne premije skupaj določimo mesečni varčevalni znesek, ki ga investiramo v ustrezne naložbe ter tako poskrbimo za ustrezen dodatni prihodek po upokojitvi. Bližje kot ste zastavljenemu cilju, bolj varne so vaše naložbe. Zanje skrbijo naši strokovnjaki, ki jih za vas sproti prilagajajo. Vse zato, da zagotovimo ustrezno varnost vaše naložbe. Ko svoj varčevalni cilj dosežete, si lahko način izplačila zneska izberete sami. Si želite privarčevani znesek prejeti v obliki enkratnega izplačila ali v obrokih (v obliki rente oz. dodatka k pokojnini)?

FLEGMA varčevanje za cilj

Zastavite si cilj in izberete ročnost varčevanja - npr. nakup stanovanja v roku 15 let. Glede na vaše želje in potrebe vašo naložbo umestimo v najbolj optimalen sklad in skrbimo, da naložba skozi čas in z višanjem privarčevanih sredstev postaja vse varnejša. Portfelj se bo namreč s približevanjem naložbenemu cilju spreminjal ter se tako izognil nevarnosti, da vrednost premoženja na osebnem računu drastično zaniha. Vsi si želimo, da bi bile naše naložbe donosne in varne, kajne?

FLEGMA po meri - samostojna izbira naložbene strategije

S pomočjo naših strokovnjakov lahko oblikujete svojo Flegmo, ki bo v popolnem sozvočju z vašimi željami glede na vaše naložbeno pričakovanje in stopnjo tveganja, ki ste ga pripravljeni sprejeti v povezavi z želenimi donosi. Kakšne so vaše želje?

Strategije prehajanja med naložbenimi portfelji
 1. Pristopna starost:

  Lifecycle

  varčevanje za pokojnino

 2. 15-35 let Step Drzno
  FLEGMA
 3. 36-46 let Step Dinamično
  FLEGMA
 4. 46-55 let Step Uravnoteženo
  FLEGMA
 5. 56-60 let Step Modro
  FLEGMA
 6. Nad 60let Step Garantirano
  FLEGMA
Strategije prehajanja med naložbenimi portfelji
Pristopna starost:
Lifecycle
Varčevanje za pokojnino
15 - 35 let
36 - 46 let
46 - 55 let
56 - 60 let
Nad 60 let
Drzno
FLEGMA
Dinamično
FLEGMA
Uravnoteženo
FLEGMA
Modro
FLEGMA
Garantirano
FLEGMA
Varčevalni načrti:
FLEGMA10
FLEGMA15
FLEGMA20
FLEGMA25
Doba plačevanja:
10 let
15 let
20 let
25 let
Naložbene strategije:
Drzno FLEGMA
Dinamično FLEGMA
Uravnoteženo FLEGMA
Modro FLEGMA
Garantirano FLEGMA

Pokojninska vrzel

Demografski trendi kažejo, da bi lahko leta 2040 upokojenci prejeli le še okoli 40 % višine povprečne plače iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja. Da vam za višino vaše pokojnine ne bo treba skrbeti, je najbolje, da pravočasno postanete FLEGMA in si z dodatno pokojnino zagotovite brezskrbno upokojitveno obdobje.

Pokojninska vrzel je razlika med prejemki, ki jih je oseba prejemala pred upokojitvijo, in pokojnino, do katere je upravičena. Z drugimi besedami, za koliko bo vaša pokojnina ob upokojitvi manjša od plače, ki jo prejemate danes?

Že veste, kakšno pokojnino boste prejemali?
Pokojninska vrzel
Vaša pokojninska vrzel znaša:
Trenutna zakonodaja
Predvidena pokojnina:
Pokojninska vrzel:
Predvideni trendi
Predvidena pokojnina:
Pokojninska vrzel:
Predpostavke:

- v izračunu predvidene pokojnine je upoštevan odmerni odstotek v višini 60 % od vnešene povprečne mesečne neto plače po veljavni zakonodaji,

- v izračunu je uporabljen ocenjen pokojninski trend zmanjševanja odmernega odstotka. V naslednjih 10 letih bo odmerni odstotek ostal nespremenjen, potem pa se postopno znižuje do 40 %

 

Izračun je informativne narave in temelji na določenih predpostavkah, ki so ocenjene na podlagi trenutno znanih podatkov in ocene bodočih podatkov, ki lahko tudi odstopajo od dejanskih. GENERALI d.d. in ALTA Skladi d.d. ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanje izračuna.

Izračunajte svojo pokojninsko vrzel!
Pokojninska vrzel mobilno
Vaša pokojninska vrzel znaša:
Trenutna zakonodaja
Predvidena pokojnina:
Pokojninska vrzel:
Predvideni trendi
Predvidena pokojnina:
Pokojninska vrzel:
Predpostavke:

- v izračunu predvidene pokojnine je upoštevan odmerni odstotek v višini 60 % od vnešene povprečne mesečne neto plače po veljavni zakonodaji,

- v izračunu je uporabljen ocenjen pokojninski trend zmanjševanja odmernega odstotka. V naslednjih 10 letih bo odmerni odstotek ostal nespremenjen, potem pa se postopno znižuje do 40 %

 

Izračun je informativne narave in temelji na določenih predpostavkah, ki so ocenjene na podlagi trenutno znanih podatkov in ocene bodočih podatkov, ki lahko tudi odstopajo od dejanskih. GENERALI d.d. in ALTA Skladi d.d. ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake ali nerazumevanje izračuna.

Naložbeni portfelj

DONOSNOST
Drzno Flegma Donosnost
VARNOST
Drzno Flegma Varnost
90 %
DELNICE
10 %
OBVEZNICE
Drzno FLEGMA (15-35 let*)

Portfelj Drzno FLEGMA je primeren za vse, ki želijo dolgoročno udeležbo pri nadpovprečno visokih donosih ob drznejši stopnji tveganja, ter za vse, ki vas do upokojitve čaka še dolgo obdobje. Naložbena politika portfelja je usmerjena v razvijajoče trge in trge v razvoju, ki nudijo visoke potenciale rasti ob ustrezni stopnji tveganja.

* Navedena starost predstavlja vstopno starost ali prehode med portfelji pri Flegma pokojnini.
Vrednost enote premoženja (VEP) na dan 31.12.2019:
1,3753 EUR

Portfelj Drzno FLEGMA je primeren za vse, ki želijo dolgoročno udeležbo pri nadpovprečno visokih donosih ob drznejši stopnji tveganja, ter za vse, ki vas do upokojitve čaka še dolgo obdobje. Naložbena politika portfelja je usmerjena v razvijajoče trge in trge v razvoju, ki nudijo visoke potenciale rasti ob ustrezni stopnji tveganja.

* Navedena starost predstavlja vstopno starost ali prehode med portfelji pri Flegma pokojnini.
DONOSNOST
Uravnateženo Flegma donosnost
VARNOST
Uravnateženo Flegma varnost
60 %
DELNICE
40 %
OBVEZNICE
Uravnoteženo FLEGMA (46-55 let*)

Portfelj Uravnoteženo FLEGMA je primeren predvsem za flegmatike - vse, ki želijo dolgoročno udeležbo pri zmerno visokih donosih in umirjeni stopnji tveganja, pa tudi za vse, ki vas do upokojitve čaka še manj kot polovica let. Naložbena politika portfelja je primarno usmerjena v razvite svetovne delniške trge in domači delniški trg.

* Navedena starost predstavlja vstopno starost ali prehode med portfelji pri Flegma pokojnini.
Struktura naložb na dan 31.12.2019
Vrednost enote premoženja (VEP) na dan 31.12.2019:
1,5870 EUR

Portfelj Uravnoteženo FLEGMA je primeren predvsem za flegmatike - vse, ki želijo dolgoročno udeležbo pri zmerno visokih donosih in umirjeni stopnji tveganja, pa tudi za vse, ki vas do upokojitve čaka še manj kot polovica let. Naložbena politika portfelja je primarno usmerjena v razvite svetovne delniške trge in domači delniški trg.

* Navedena starost predstavlja vstopno starost ali prehode med portfelji pri Flegma pokojnini.

Za več informacij ali sklenitev uporabite spletni obrazec ali pokličite na brezplačno številko Flegme – 080 30 27.

Postani FLEGMA

Postani FLEGMA

Če želite izvedeti več ali postati FLEGMA, pustite svoje podatke in poklical vas bo naš strokovnjak. Po e-pošti vam bomo poslali brezplačni priročnik za brezskrbno finančno prihodnost.

© 2018 FLEGMA.si
105021.78, 10161104.47, 10505365.23