FLEGMA naložbeno življenjsko zavarovanje

Revizorjevo poročilo

Zavarovalnica objavlja revizorjevo poročilo v skladu z 22. čl. Sklepa o podrobnejših pravilih glede skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice:

- za leto 2018 (prenesite tukaj)
© 2018 FLEGMA.si