FLEGMA naložbeno življenjsko zavarovanje

Revizorjevo poročilo

Zavarovalnica objavlja revizorjevo poročilo v skladu z 22. čl. Sklepa o podrobnejših pravilih glede skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice:

- za leto 2018 (prenesite tukaj)
© 2018 FLEGMA.si
105021.78, 10161104.47, 10505365.23